Vundamendi ehitusPakume eraldi teenusena vundamendi ehitust vastavalt kliendi projektile. Oleme ehitanud ca. 70 erinevat vundamenti.

Peamiseks vundamendi tüübiks on meil plaatvundament. Plaatvundamendi ehitamisel valatakse koos vundamendi kandvate osadega ka raudbetoonist põrandaplaat. Plaatvundament aitab kanda ehitise koormuse üle suurele pinnale ning see vähendab ehitise deformatsioone.

Plaatvundamendi ehituse eelisteks on monoliitsus ja külmasildade puudumine. Vundamendi ehitus eeldab korralikku aluspinnast (huumusekihi eemaldamist)  ja tihendatud liivapatja. Vundamendi ehituse puhul on oluline korralik soojustamine, kuna plaatvundament asub külmumispiirist kõrgemal. Plaatvundamendi ehitus nõuab suurt materjalikulu, sest hõlmab endas nii betooni kui ka armatuurterast. Samas saab plaatvundamendi võtta kasutusele puhta põrandana garaažis või abiruumides.

Kui hoone on raske või kivifassaadiga (toetudes vundamendile) soovitame topelt plokireaga lintvundamenti. Samuti ei sobi  plaatvundament  keldriga hoonesse.

Hinnad: al.130.-  ruutmeeter. Lõplik hind kujuneb tutvudes krundi pinnasega, juurdepääsuga ja liitumispunktidega.

Hind sisaldab täielikult valminud plaatvundamenti:

 1. Hoone telgede mahamärkimist geodeedi poolt
 2. Huumusekihi eemaldamist
 3. Veetrassi paigaldust
 4. Aluspinna liivaga täitmist ja tihendamist kihtide kaupa
 5. Kanalisatsioonitorustiku paigaldust
 6. Liivakihi täpseks lattimist ja tihendamist
 7. L-ploki paigaldust-EPS200 mõõdus 400x500x100(125!!)mm
 8. Põrandaaluse EPS100 paigaldust, paksus 100+100mm.
 9. Tarbevee torustiku paigaldus. Ühendused betooni alla puuduvad, ehk kõik tarbevee liinid on veetud eraldi toruga
 10. Äärekonsooli (armatuuri) paigaldus. Armatuuri läbimõõt 6x12mm, rangid 6mm, samm 300mm. Konsooli kõrgus 250x150mm
 11. Armatuurvõrgu paigaldus, varras 6mm, samm 150x150mm. Korstna-kaminaalune topelt armeering
 12. Maanduse ühendamine armatuuriga, lisaks maandusvardad pinnases, 1200mm 3tk.
 13. Vesi- põrandakütte toru paigaldus, survestamine
 14. Vundamendi toestus
 15. Betoonivalu, paksus konsoolis 300mm ja plaadis 80-100mm. Betooni tihendus
 16. Betooni lattimine ja aluspõranda lihvimine. Vajadusel trapikallakud
 17. Vajadusel järelniisutamine
 18. Dokumentatsiooni üle andmine kliendile. Ehitustööde päevik, kaetud tööde aktid, fotod

Plaatvundamendi ehitus ei sisalda pinnase äravedu platsilt, teede ehitust. Garantii 2 aastat